Sklep fotograficzny założony i prowadzony przez fotografów.

Po kilku latach pracy na planach zdję­cio­wych i foto­gra­fi­cznych podjęliśmy decyzję o roz­po­czę­ciu pracy nad sklepem inter­ne­to­wym. Nasi Klienci, miłośnicy dobrej fotografii, za­fa­scy­no­wa­ni nowymi mo­żli­wo­ścia­mi aparatów cy­fro­wych często proszą nas o podpowiedź dotyczącą sprzętu. Postanowiliśmy z czasem otworzyć sklep internetowy z wyborem naj­le­psze­go, spra­wdzo­nego sprzętu.

Bezpieczeństwo i wygoda. Kupuj swobodnie.

Nieustannie dokładamy starań aby zakupy w na­szym sklepie były bezpieczne i wy­go­dne. Korzystamy z pro­fesjo­nal­nego, licencjo­no­wanego opro­gramo­wania, współpracujemy z doświad­czo­nymi dostawcami usług pła­tno­ści internetowych i najlepszymi firmami kurierskimi w Polsce. Naszą ambicją jest zapewnienie Państwu usługi na najwyższym poziomie. Państwa zadowolenie jest dla nas najlepszą rekomendacją.

Wyprodukowano w Chinach. Przetestowano w Polsce.

Dokładnie tak. Poza cyfrowym body (naj­czę­ściej Canon lub Nikon) większość współ­cze­sne­go osprzętu jest pro­du­ko­wane w Chinach. Nawet jeśli producent twierdzi inaczej. Wychodzimy z założenia, że miejsce produkcji nie ma znaczenia jeśli sprzęt został spraw­dzo­ny na pra­wdzi­wym plenerze foto­gra­fi­cznym, studio czy planie zdjęciowym. Decydując się na zakup w DigiShots.pl wybierają Państwo dobry sprzęt.

DigiShots.pl - zaopatrzenie sklepów foto Video

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem i życzymy udanych zakupów.

Digishots Elżbieta Socharska,
ul. Poniatowskiego 17,
05-090 Janki,

NIP: 534-205-18-36

Produkt dodany do schowka
Produkt dodany do porównania