(22) 862 88 99, 600 500 179

Stabilizator kamery steadicam flycam CG40VS

Oceń ten produkt jako pierwszy Klient

Stabilizator kamery (steadycam, flycam) CG40VS to poręczna stabilizacja wideo przeznaczona dla lustrzanek oraz kamer cyfrowych. Karbonowa konstrukcja ! Stabilizator przeznaczony do lustrzanek oraz kamer cyfrowych. Łożyskowana (5 łożysk) oraz dobra jakość wykonania gwarantują płynną, stabilną pracę układu i efektywną stabilizację.
Kod producenta: CG40VS

Dostępność: Brak w magazynie

399,00 zł
CineGEN
  • Ekspresowa wysyłka wysyłka towaru w max. 24h
  • Wsparcie techniczne infolinia produktowa i helpdesk
  • Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy

Jak chcesz dostać swoją paczkę?

kurier (płatność e-przelewem) 13,00 zł
kurier (płatność przy odbiorze) 18,00 zł
odbiór osobisty 0,00 zł

Opis produktu

Szczegóły

Stedicam CG40VS to poręczna sta­bi­li­za­cja wideo prze­zna­czo­na dla lu­strza­nek oraz kamer cyfro­wych. Konstru­kcja wyko­nana z alu­mi­nium prze­zna­czona głównie dla lekkich lu­strza­nek oraz kom­pa­kto­wych kamer cyfro­wych o masie od 0,5 do 1 kilograma. Łoży­sko­wa­ny przegub (5 łożysk) oraz dobra jakość wyko­na­nia gwa­ran­tu­ją płyn­ną, sta­bil­ną pracę układu i efe­kty­wną stabi­li­za­cję. Stabili­za­tor CG40VS umo­żli­wia pracę z kami­zel­ka­mi typu steady­cam.

Bestseller - gwarancja jakości

CG60VS jest sta­bi­liza­torem rozkła­danym (tele­sko­po­wym), któ­re­go wymia­ry można płyn­nie re­gu­lo­wać w za­kre­sie od 28cm do 45cm. Pod­sta­wa sta­bi­li­za­to­ra służy do mo­co­wa­nia do­da­tko­wych obcią­żników. Stabili­zator współ­pra­cuje z lu­strzan­ka­mi i kame­rami o masie od 0,5 do 1 kG (bierze­my pod uwagę łączną masę apa­ratu lub kam­ery łącznie z obiekty­wem i osprzę­tem)

Dwu­osio­wa regulacja szybko­złaczki glidecama umo­żli­wia wywa­żenie układu bez konie­czno­ści doda­wa­nia lub odej­mo­wania obcią­żni­ków. Dzięki temu szybko zbalan­su­je­my środek cięż­ko­ści układu. Obcią­żniki wraz z regu­lacją długości wa­hadła służą do wyró­wna­nia momen­tów skrętu układu - dobrze zba­lan­so­wana kamera (lustrzanka) na stabili­za­torze nie powinna powo­dować "huśtania" nawet przy bardzo dynami­cznym po­ru­sza­niu sta­biliza­torem.

Rękojeść sta­bi­li­za­to­ra kamery po­kry­ta jest two­rzy­wem o przy­je­mnej fakturze. Ręko­jeść łączy się z flycam'em za po­mo­cą ło­ży­sko­wa­ne­go prze­gubu, który jest sercem całe­go układu.

Urzą­dzenie przezna­czone jest średnio- i za­a­wan­so­wa­nych wideo-operatorów. Pozwala w łatwy sposób wpro­wadzić dynami­czne ujęcia do filmu jedno­cze­śnie unikając niepo­trze­bnych drgań wpro­wa­dza­nych podczas poru­sza­nia się operatora

Dane techniczne

Dane techniczne

Model CG40VS
Producent CineGEN
Kolor Czarny
Materiał Włókno węglowe
Wysokość po złożeniu 28
Wysokość minimalna 28
Wysokość maksymalna 45
Waga 1.0000
Obciążenie maksymalne 1
Seria Seria VS
Wyposażenie N/D
Typ stabilizacji Przegub Cardana

Opinie o produkcie

Napisz własną recenzję

Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać recenzje. Zaloguj się proszę lub załóż konto.

Kupuj w DigiShots!

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy

Transakcje zawierane w sklepie digishots.pl są prze­sy­ła­ne w kanale szyfro­wa­nym SSL. Nad bez­pie­czeń­stwem transakcji płatniczych czuwa ope­ra­tor PayU Sp. z o.o

Sprawna wysyłka

Sprawna wysyłka

Dziś zakupy, jutro dostawa! Większość towaru znaj­du­je się fizycznie w naszym skle­pie. Paczki są za­pa­ko­wa­ne solidnie aby nie uszko­dzić sprzętu w trans­por­cie.

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Nasi kurierzy ro­zwo­żą prze­sył­ki na­stę­pne­go dnia po zamówieniu. Zamów już dziś i ciesz się jutro swoim sprzętem! Wszystkie prze­sył­ki są ubez­pie­czone.

Świetne produkty

Świetne produkty

Wybieramy dla Państwa najlepsze, spra­wdzo­ne pro­du­kty. Cały asor­ty­ment objęty jest gwa­ran­cją.

Pomoc w zakupach

Pomoc w zakupach

Nasi konsultanci pomagają w wyborze odpo­wie­dnie­go produktu. Zależy nam aby byli Państwo zadowoleni z zakupów w Digishots.

Sklep stacjonarny

Sklep tradycyjny

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego w Warszawie. Każdy sprzęt można spraw­dzić i prze­tes­to­wać przed zaku­pem.

Własne magazyny

Własne magazyny

Dzięki własnym magazynom zna­ko­mi­ta wię­kszość to­waru jest do­stę­pna od ręki. 

Święty spokój

Święty spokój

Konsumenci kupujący w naszym sklepie mają możliwość zwrotu towaru do 14 dni. Dokładamy wszelkich starań aby upraszczać i przyspieszać zwrot gotówki.

 

Transakcje zabezpieczone SSL

Płatności w serwisie Digishots.pl zapenia PayU

 

powrót